แรงมาก! ชาดา ชัดมัวแต่ดัดจริต ชาติอื่นไปไกลแล้ว ก่อนเข้าประชุม กมธ.กาสิโน

แรงมาก! ชาดา ชัดมัวแต่ดัดจริต ชาติอื่นไปไกลแล้ว ก่อนเข้าประชุม กมธ.กาสิโน

ชาดา ซัดแรงอย่าวมัวแต่ดัดจริต หลังประเทศอื่นนำหน้าไปไกลแล้ว ก่อนเข้าประชุม กมธ.กาสิโน ครั้งแรก แนะควรเปิดในสนามบิน นาย ชาดา ไทยเศรษฐ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร หรือ กมธ.กาสิโน ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม กมธ. ครั้งแรกว่า หากเป็นสถานการณ์ปกติ เห็นว่าไม่ควรมกาสิโน แต่วันนี้ประเทศต้องการรายได้ ควรรีบทำให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะเรื่องนี้มีการศึกษามานานแล้ว

โดยนาย ชาดา ระบุว่า มาเก๊าหรือที่อื่นเขาไปไกลกว่าเราเยอะแล้ว 

แต่เรายังมัวดัดจริตกันอยู่ ซึ่งตนเห็นว่าช่วงนี้มีความเป็นไปได้ ควรเริ่มเปิดในสนามบิน ใช้ช่วงที่นักท่องเที่ยวรอเครื่อง เป็นทางเลือกให้เขา และเป็นการดึงเงินเข้าประเทศ และจำกัดเฉพาะคนต่างชาติ เพราะช่วงนี้มีหลายประเทศก็ยังไม่เปิด เช่น มาเก๊า หากมีการจัดการที่ดีและเร็วพอ จะทำให้มีเงินเข้าประเทศจำนวนมาก

“ถ้าจะมี ต้องมีโดยเร็ว อย่าลืมว่าเรื่องกาสิโนศึกษากันในสภา ตั้งกมธ.มากว่า 100 คณะแล้ว ที่ผ่านมาตั้งเพื่อพูดแล้วจบไป แต่วันนี้เป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ซึ่งไทยน่าจะทำให้เป็นระบบ เป็นโต๊ะสล็อต หรืออะไรก็ตามเพื่อไว้รอรับแขก ที่เข้าออกประเทศ” นายชาดา กล่าว

ในส่วนของคนไทย หากจะเข้ามาเล่น ต้องมีข้อจำกัดเรื่องเงินเดือนและกฎเกณฑ์ เหมือนต่างประเทศที่คนของบ้านตัวเอง เข้าไปเล่นไม่ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐบาล หากจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น แต่เชื่อว่ายังไม่มีใครกล้าทำ นายชาดา ยังได้กล่าวอีกว่า “คนที่มาเก๊า เขาบอกว่าเขามีบ่อน มีซ่อง มีโบสถ์ มีมัสยิด คุณเลือกไป มนุษย์มีสมอง ว่าอะไรดีอะไรชั่วมันก็ต้องคิดเป็น วันนี้ถ้าเราคิดว่าการศึกษา การพัฒนาของไทยดีพอแล้ว ในทางปฏิบัติจะว่าอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่ง”

ทั้งนี้ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนฯ ฉบับที่ 2 เป็นรายปีพร้อมจัดทำข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อความสำเร็จของการดำเนินงานที่ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากสิ้นสุดแผนระยะ 5 ปี และประเมินผลกระทบในภาพรวม และรายงานผลให้ ครม. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กำกับดูแลการปรับราคาก๊าซหุงต้มในช่วงตั้งแต่เดือนเม.ย.- มิ.ย. โดยใช้กองทุนน้ำมันเข้าไปช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาให้ไม่ขึ้นสูงเกินไป

ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง 5 แกนนำ กปปส. พ้นเก้าอี้ ส.ส. หลังถูกสั่งจำคุกกรณีล้มเลือกตั้ง 57

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ 5 แกนนำ กปปส. พ้นเก้าอี้ ส.ส. หลังถูกตัดสินให้จำคุกจากคดี กปปส. ที่ล้มการเลือกตั้งในปี 2557 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัยกรณีสมาชิกภาพ ส.ส. ของแกนนำ กปปส. จำนวน 5 คน ได้แก่ ชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์, พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

อิสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์, ถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ แกนนำ กปปส. ทั้ง 5 คนพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ ส.ส. โดยยืนยันตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามคำร้องของ กกต. และระบุว่าข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องฟังไม่ขึ้น เนื่องจากบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีของบุคคลนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ ถือว่าผู้นั้นย่อมมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง และเข้าลักษณะต้องห้ามของการรับสมัคร ส.ส.

คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทั้ง 5 คนสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ 170 สรรคสาม ประกอบมาตรา 82 มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(4) (6) และมาตรา 96(2) และความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 (4) ประกอบมาตรา 160 (6) (7) มาตรา 98 (4) (6) และมาตรา 96(2) หรือไม่ หลังจากที่ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 ศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกแกนนำ กปปส. จำนวน 8 คน ซึ่งมี 5 คนนี้ พร้อมด้วยสุเทพ เทือกสุบรรณ, สุวิทย์ ทองประเสริฐ หรืออดีตพระพุทธะอิสระ และ ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.317/2564 โดยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว

อย่างไรก็ตาม วันที่ 26 ก.พ. 2564 ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวแกนนำ กปปส. ทั้ง 8 คน ด้วยหลักทรัพย์คนละ 800,000 บาท โดยให้เหตุผลว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดี จำเลยไม่มีพฤติกรรมหลบหนี โทษจำคุกไม่สูง และจำเลยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน แต่ห้ามเดินทางออกนอกประเทศก่อนได้รับอนุญาตจากศาล

นอกจากคำพิพากษาจำคุกแกนนำ กปปส. ทั้ง 8 คนในคดีดังกล่าวแล้ว ศาลยังพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของชุมพล, พุทธิพงษ์, อิสระ, ถาวร และณัฏฐพล เป็นเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา เป็นเหตุให้ กกต. ต้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของผู้ถูกร้องทั้ง 5 สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) (6) และมาตรา 96 (2) หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของ กกต. ไว้เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564 และมีคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการในวันนี้ (8 ธ.ค. 2564)

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป